Categorie: Geen categorie

Werkkamer Lokaal Spoor

Update VVW-Metro Het Voorschrift Veilig Werken Metro is geïmplementeerd bij GVB. VVW-Metro is redactioneel herzien en lokale regelgevingen zijn vereenvoudigd. Update VVW-Tram Er is een nieuwe versie van het Voorschrift Veilig Werken Tram gepubliceerd. Lokale regelgevingen zijn vereenvoudigd. VVW-Tram is geïmplementeerd bij RTU, RET en GVB. Invoering van Best Practices We hebben de Catalogus Werkplekbeveiliging

Lees verder

Werkkamer Uitwerken Regelgeving

Update ‘VVW-Trein’ Na een consultatieronde is een nieuw concept voor het Voorschrift Veilig Werken Trein (VVW-Trein) opgesteld. In 2018 wordt gestart met pilots op basis van dit concept. Ontwikkeling risicoregister & ALARP-aanrijdgevaar In de aanloop naar een risicoregister hebben we een plan van aanpak opgesteld voor een proces- en foutenboomanalyse. In 2018 start het onderzoek

Lees verder

Werkkamer Regelgeving EV

RLN00128 voortaan onderdeel van VVW-HS RailAlert heeft de regelgeving rond RLN00128 overgenomen van ProRail. We hebben RLN00128 volledig verwerkt in het concept voor het Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning (VVW-HS). Er is ook een plan opgesteld om dit voorschrift te implementeren. Handboeken LS voortaan onderdeel van VVW-HS RailAlert heeft ook de Elektrotechnisch Veiligheid Handboeken Lokaal Spoor

Lees verder

Werkkamer Systeemcertificering

Update certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging We hebben de teksten van de certificeringsregeling geactualiseerd, aangescherpt en aangevuld. Inventarisatie rond het thema ‘zzp’ Er is onderzocht wat de knelpunten zijn rond NVW-taken die door zzp’ers worden uitgevoerd. Invoering van Best Practice Classificatie NVW-functionarissen We hebben een Best Practice ontwikkeld: een classificatiesysteem dat helpt om de kwaliteit van

Lees verder

Werkkamer Productcertificering

Groei van het aantal gecertificeerde middelen We hebben 5 hekwerken gecertificeerd en 3 GW-installaties opgenomen in het proces. Aanpassing van het certificeringsschema Het certificeringsschema is geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkeling van certificering voor EV-middelen In samenwerking met de Werkkamer Regelgeving EV is een eerste aanzet gegeven voor de certificering van middelen om elektrocutie

Lees verder

Werkkamer Regelgeving EV

Herziening certificaten en schema’s in lijn met NVW. Het nieuwe Normenkader Veilig Werken (NVW) maakt aanpassing van certificeringen en schema’s nodig. We hebben hiervoor een plan van aanpak gemaakt, de uitvoering loopt. Ondersteuning van TVMS-programma met TL Baan. De certificering voor de Technisch Leider Baan (TL Baan) is afgerond. Daarmee is de basis gelegd voor

Lees verder

Veiligheidsinspecteurs ontvangen certificaat

Onze nieuwe veiligheidsinspecteurs kregen op 4 oktober 2017 het certificaat ‘Veiligheidsinspecteur railAlert’ overhandigd door coördinator veiligheidsinspecties Eric Schoenmakers. Met dit certificaat en hun DVP kunnen ze zich op de bouwplaatsen legitimeren als officieel veiligheidsinspecteur. De acht inspecteurs zijn verdeeld in vier tweetallen die elk een regio onder hun hoede hebben. Ze controleren of de 9

Lees verder

Bijeenkomsten ‘Veilig werken aan metro- en tramspoor’

Binnen railAlert wordt samen met Lokaal Spoor hard gewerkt aan de landelijke regelgeving voor het veilig werken aan metro- en tramspoor. Op 22 en 28 september 2017 hield railAlert bijeenkomsten om betrokkenen bij te praten. Diverse deskundigen gaven uitleg over de ontwikkelingen rond voorschriften en veiligheidsbewustzijn. Er was veel ruimte voor vragen en voor een

Lees verder

Eerste ontmoeting veiligheidsinspecteurs

We begonnen de zomer met een gloednieuwe functie: die van veiligheidsinspecteur voor railAlert. De startende inspecteurs hadden dan ook veel te bespreken op hun eerste kennismaking, 11 juli 2017. De acht nieuwe veiligheidsinspecteurs hadden hun taak nog maar net opgepakt: het inspecteren van houders van het DVP in heel Nederland. Deze eerste ontmoeting was bedoeld

Lees verder

Kleur veiligheidskleding van geel naar oranje

In de Nederlandse spoorbranche wordt tot nu toe gele signalerende kleding gebruikt. RailAlert deed in 2017 onderzoek naar deze kleur: is geel de juiste keuze? Op basis van dit onderzoek is besloten om deze kleur vanaf 1 juli 2019 te wijzigen van geel in oranje. Buiten de spoorbranche (en in de internationale spoorbranche) is de

Lees verder